Logg

21de mai 2021. Gruppa møtte kvarandre for fyrste gongen og vart kjende. Om natten vart landsbyen overfalt av goblins på jakt etter ein hornkniv som var stolen frå dei. Gruppa mistenkjer ein ferdakar som var komen til bys same kveld, og episoden sluttar med at dei kranglar med ham for å få sjå sekken hans.

Då episoden slutta var

  • Bilbo gøymt bak ei krybbe i stallen
  • Harbek forhandlar med ferdakaren
  • Aa er inne i stallen og observerer
  • Alastor, Elmer og Kat er rett utforbi døra, som er opa, og kan sjå inn
  • Safnaraff er bakerst og akkurat ferdig med å teikna dei goblins

  • Kart over Svampstad

XP: 30xp pp for å ha etablert gruppa.