Sprog i området

Mange rollepersoner har bare to sprog: alltunge og ett sprog som hører til rasen. Noen har valgfrie sprog. Nedenstående er de mest aktuelle.

 • Alltunge (Common) er et handelssprog som (nesten) alle kan. Alfabet: Thorass
 • Alvisk tales av alvene. Andre kan lære sproget
 • Dvergisk tales av dvergene og bare dem.
 • Hobbitmål tales av hobbitene. Andre kan lære det.
 • Chondathan tales i store deler av Vesten. Førstevalg for dem som har et valgfritt sprog. [Aglarond, Amn, Baldur’s Gate, Cormyr, Dalelands, Dragon Coast, Elturgard, Erlkazar, Luruar, Moonshae Isles, Nelanther Isles, Sea of Fallen Stars (surface), Sembia, Tethyr, Velen, Vilhon Wilds, Waterdeep] Alfabet: Thorass
 • Damaran tales i store deler av Østen. [Damara, Dambrath, Great Dale, Impiltur, Moonsea Lands, Narfell, Rashemen, Thesk, Vaasa, Vesperin ] Alfabet: Dethek
 • Untheric er det tredje mest vanlige menneskesproget. [Beastlands, Chessenta, Chult, Durpar, Estagund, Turmish, the Shaar] Alfabet: Thorass
 • Goblin tales av goblins som er en uvennlig rase som man stundom møter på. [Goblins, hobgoblins, bugbears] Alfabet: Thorass
 • Netherese tales bl.a. i Netheril som er et et stort og truende keiserdømme mot nordøst. [Halruaa, Netheril] Alfabet: Iokharic
 • Shou tales i et område langs handelsrutene mot nordøst. [Nathlan] Alfabet: Iokharic

Fjerne sprog

Disse sprogene kan velges av lærde (t.eks. Sage Background).

 • Abyssal [Demons, gnolls, sahuagin Barazhad]
 • Deep Speech [High Imaskar, Underdark] Alfabet: Espruar
 • Draconic [Murghôm, Najara, Okoth, Returned Abeir, Tymanther] Alfabet: Iokharic
 • Giant [Kingdom of Many-Arrows] Dethek
 • Primordial [Akanûl, Calimshan, Lake of Steam] Alfabet:Barazhad
 • Supernal [Angels, devils, deities]
 • Thayan [Thay] Alfabet: Thorass
 • Tuigan [Hordelands] Alfabet: Thorass