Vestre Kjerneland

Kart over Vestre Kjerneland

Vestre Kjerneland er svært samansett, der mange ulike bystatar og smålen har sine eigne styresett. Busetnadene er spreidde og i områda imellom rår røverar og monster.

Svampstad

Svampstad er ein liten landsby sør for Raudskogen (The Reaching Woods). Sjølv om han er liten, har han ein stor krambod og eit stort verdshus, som tener fraktetrafikken på elva.

Andre plassar

Elven kjem frå aust eller søraust og renn ut i havet ved Baldursporten som er ein av dei to største byane i vest, med meir enn 40.000 innbyggjarar.

På vegen til Baldursporten kjem ein fyrst til Scornubel (14.000 innb) der to elvar møtest og so til Elturel (22.000 innb.). Seglar ein oppovar finn ein Berdusk (20.000 innb.).